Persbericht

Maatschappelijke organisaties en SOHW gaan hechter samenwerken

Dit voorjaar bundelden zeven maatschappelijke organisaties (Coöperatie HWDuurzaam, Erfgoedkoepel HW, Hoekschewaards Landschap, LTO-Noord afd. HW, Ondernemersvereniging HW, Streekcie HW en de VVV) de krachten in het Platform Hoeksche Waard Middenveld. Aanleiding was onvrede over de verminderde samenwerking met het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW), waarin de vijf gemeentebesturen zitting hebben. Het opgestelde Uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie voor het Nationaal Landschap kon daardoor niet goed van de grond komen, aldus het Platform.

Deze week nam het Platform deel aan verschillende portefeuillehoudersoverleggen en aan het halfjaarlijkse overleg met het bestuur van SOHW. Hieruit bleek dat ook bestuurders er nu veel aan gelegen is om met het middenveld hechter samen te werken. "Elkaars kwaliteiten en expertise beter benutten is in ieders belang". De afgelopen maanden hebben diverse gesprekken plaatsgevonden waardoor de juiste balans is teruggekeerd, aldus de partijen.

In de toekomst zal weer op constante basis overleg met de bestuurders plaatsvinden. Op die manier kunnen in een vroegtijdig stadium nieuwe initiatieven voor de inrichting en ontwikkeling van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard door het Platform geopperd en besproken worden.

Klaaswaal, 10.10.12
SOHW Ilse v.d. Waal T: 0186 - 577 247
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Platform HWM-contact Willy Spaan T: 0186 – 66 12 44
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Platform Hoeksche Waards Middenveld

Missie

Wij vormen het Platform Hoeksche Waards Middenveld (HWM) omdat:

  het maatschappelijk middenveld door SOHW meer betrokken wil worden bij de ruimtelijke inrichtingsopgaven van de Hoeksche Waard;
 • wij de realisatie van het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Nationaal Landschap Hoeksche Waard 2010-2014 willen bevorderen.

Wij stellen dat:

 • een efficiëntere gebiedsgerichte samenwerking tussen en met gemeenten en organisaties voorwaarde is om de Hoeksche Waard als geheel te versterken;
 • de kracht van het middenveld, met zijn brede gebiedskennis en expertise op verschillende vakgebieden, beter ingezet kan worden.

Wij eisen:

 • een integrale en gebiedsgerichte ontwikkeling van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard;
  • met vaart en daadkracht uitgevoerd en
  • zonder versnippering van energie en verlies van tijd en kansen.
 • één beleid voor de Hoeksche Waard op het gebied van energie, archeologie en monumenten, gemeentelijke bestemmingsplannen buitengebied, woon- en recreatievisie, contourenbeleid, recreatie en toerisme, etc.
 • branding van de Hoeksche Waard als een kwaliteitsmerk en externe gerichtheid op de Randstad die meerwaarden opleveren voor de streek zelf.
 • een voortrekkerspositie en initiatieven op het gebied van:
  • bevordering van de leefbaarheid van de kernen;
  • innovatieve landbouwkundige en bedrijfseconomische ontwikkelingen;
  • versterking van de kernkwaliteiten van het landschap;
  • stimulering van duurzaamheid en biodiversiteit;
  • behoud en herbestemming van cultureel erfgoed;
  • ontwikkeling en promotie van recreatieve en toeristische potenties.

Wij bieden:

 • een structurele bijdrage aan een gezamenlijke inzet door kennisbundeling en actieve participatie;
 • aan de overheid partnerschap, waarbij alle partijen afzonderlijk hun eigen verantwoordelijkheid en inbreng behouden.

Deelnemers

Coöperatie HoekscheWaardDuurzaam | Erfgoedkoepel Hoeksche Waard | Hoekschewaards Landschap (HWL)

LTO-Noord, afdeling De Hoeksche Waard | Ondernemersvereniging Hoeksche Waard (OHW)

Streekcommissie Hoeksche Waard | VVV Zuid Holland Zuid, afdeling Hoeksche Waard